30/03/2022 - Διευκρινίσεις για την ώρα καταχώρησης των παραπεμπτικών στο e-ΔΑΠΥ

Αθήνα, 30/03/2022

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Κοινοποιούμε ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ με την οποία δίνονται οδηγίες σχετικά με την προσθήκη της ώρας εκτέλεσης στο ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης του ΕΟΠΥΥ (e-ΔΑΠΥ).


Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ