20/01/2022 - Υποχρεωτική δήλωση στον ΕΟΔΥ των Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων

Αθήνα,20/01/2022

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Κοινοποιούμε έγγραφο του ΕΟΔΥ με το οποίο γίνεται υποχρεωτική η δήλωση Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων ( Σ.Μ.Ν.).


Έγγραφο ΕΟΔΥ