14/01/2022 - Αναβολή της ηλεκτρονική υποβολής των ραδιοφαρμάκων

Αθήνα,14/01/2022

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Κοινοποιούμε ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ με την οποία αναβάλλεται η ηλεκτρονική υποβολή των διαγνωστικών ραδιοφαρμάκων για την 01/03/2022.

Διαγνωστικά ραδιοφάρμακα