05/01/2022 - Μείωση της τιμής του PCR στα 47 ευρώ

Αθήνα,05/01/2022

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 2/Β’/04-01-2022 με το οποίο μειώνεται η τιμή για τη διενέργεια των Real time PCR στα 47 ευρώ.


ΦΕΚ 2/Β’/04-01-2022