04/01/2022 - Δελτίο Τύπου του Π.Ι.Σ. για την μείωση της τιμής των PCR

Αθήνα,04/01/2022

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Κοινοποιούμε Δελτίο Τύπου του Π.Ι.Σ. σχετικά με την πρόθεση του Υπουργείου Υγείας να μειώσει την τιμή των PCR.


Δελτίο Τύπου