04/01/2022 - Τηλεσυμβουλευτική για ασθενείς με COVID-19

Αθήνα,04/01/2022

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 6352/Β’/30-12-2021 με το οποίο ορίζεται η ανάπτυξη και λειτουργία συστήματος τηλεσυμβουλευτικής για ασθενείς με COVID-19.
ΦΕΚ 6352/Β'/30-12-2021