04/01/2022 - Διαδικασία και λόγοι εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό

Αθήνα,04/01/2022

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 6324/Β’/30-12-2021 με το οποίο ορίζεται η διαδικασία και οι λόγοι εξαίρεσης από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού.ΦΕΚ 6324/Β'/30-12-2021