04/01/2022 - Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας έως 28/02/2022

Αθήνα,04/01/2022

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 6278/Β’/29-12-2021 με το οποίο δίνεται παράταση στην προθεσμία υποβολής των τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έως 28/02/2022.
ΦΕΚ 6278/Β'/29-12-2021