30/12/2021 - Ρύθμιση οφειλών του Claw back έτους 2020

Αθήνα,30/12/2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία για την αποδοχή της αίτησης για την ένταξη σε ρύθμιση της οφειλής που προκύπτει για το claw back του έτους 2020 σε έως 120 δόσεις όπως ορίζει το ΦΕΚ 5436/Β'/22-11-2021, είναι έως τις 31/12/2021.
Για να κάνετε την αποδοχή  συνδεθείτε με τους κωδικούς σας :
https://eservices.eopyy.gov.gr/eHealthInbox/faces/login.xhtml
και επιλέξετε τη ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ.