02/09/2020 - Αναβολή στην αποστολή του φυσικού αρχείου 8ου/2020

Αθήνα, 02/09/2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την οποία αναβάλλεται η αποστολή του φυσικού αρχείου του Αυγούστου 2020 μέχρι τις 10/09/2020, ενώ παράλληλα παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία αποστολής του.


Ανακοίνωση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.