01/09/2020 - Αναστολή καταβολής οφειλών στις ΔΟΥ για τις οποίες είχε δοθεί παράταση λόγω κοροναϊού

Αθήνα, 01/09/2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 3612/Β’/31-08-2020 με το οποίο αναστέλλεται μέχρι και τις 31/04/2021 η είσπραξη των βεβαιομένων οφειλών στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα Οφειλών για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή λόγω κοροναϊού.


ΦΕΚ 3612/Β’/31-08-2020