11/03/2021 - Νέα αυξημένα επιτρεπόμενα όρια δαπανών για το 2020 από τον ΕΟΠΥΥ για διαγνωστικές εξετάσεις

Αθήνα, 11/03/2021

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Κοινοποιούμε  το ΦΕΚ 894/Β΄/2021 με το οποίο θεσπίζονται νέα αυξημένα (στις περισσότερες κατηγορίες εξετάσεων) επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του έτους 2020 για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους παρόχους υγείας.


ΦΕΚ 894/Β΄/2021