05/03/2021 - Δελτίο Τύπου Π.Ι.Σ.

Αθήνα, 05/03/2021

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Κοινοποιούμε Δελτίο Τύπου του Π.Ι.Σ. για την χθεσινή συνάντηση των εκπροσώπων του με τον Υπουργό Υγείας.


Π.Ι.Σ.