05/03/2021 - Ανακοίνωση Ι.Σ.Α. για το άνοιγμα της πλατφόρμας εμβολιασμών του προσωπικού των φορέων Π.Φ.Υ.

Αθήνα, 05/03/2021

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ι.Σ.Α. σχετικά με το άνοιγμα της πλατφόρμας για τον εμβολιασμό του προσωπικού των ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ.


Ανακοίνωση Ι.Σ.Α.