26/02/2021 - Επιστολή προς τον ΕΣΥΔ σχετικά με τις διαπιστευμένες και μη εξετάσεις

Προς:    
Ε.ΣΥ.Δ.
Θησέως 7, Καλλιθέα, Τ.Κ. 176 76
Fax: 210 7204555    
                                      

Αθήνα, 26/2/2021
Αρ. Πρωτ. : 75

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

 

Θέμα: Διαπιστευμένες και μη εξετάσεις

Με την παρούσα επιθυμούμε να θέσουμε ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα υπόψη σας σχετικά με τον κατάλογο των διαπιστευμένων ιατρικών εξετάσεων. Όπως γνωρίζετε πολλά από τα διαγνωστικά εργαστήρια/ μέλη μας προβαίνουν στην διαπίστευση των εξετάσεων που διενεργούνται εντός των δομών τους με ίδια μέσα. Ταυτόχρονα επιλέγουν να αποστέλλουν σε τρίτα (διαπιστευμένα αντίστοιχα) εργαστήρια τις εξετάσεις που δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να διενεργούν εντός του εργαστηρίου τους.
Μέχρι τώρα δεν δημιουργούνταν κάποιο πρόβλημα με αυτές τις διαβιβάσεις καθώς ο φορέας σας αποδέχονταν το γεγονός ότι αρκούσε η διαπίστευση του τρίτου εργαστηρίου προς το οποίο διαβιβάζονται αυτές οι εξετάσεις.
Πρόβλημα δημιουργείται όταν μια έκθεση αποτελεσμάτων περιλαμβάνει διαπιστευμένες και μη διαπιστευμένες εξετάσεις. Σύμφωνα με τον κανονισμό μη διαπιστευμένα αποτελέσματα επιτρέπεται να περιλαμβάνονται σε εκθέσεις με τον ΕΛΔ μόνο με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ρητή και εμφανής αναφορά και επισήμανση ότι είναι εκτός πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου / Διοργανωτή (π.χ. *δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου).
Η απαίτηση όμως ότι η εν λόγω επισήμανση θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο ίδιο έγγραφο αποτελεσμάτων και να είναι γραμμένη με το ίδιο μέγεθος γραμματοσειράς με τα υπόλοιπα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο έγγραφο δημιουργεί σημαντικά προβλήματα και υπονομεύει την αξία της Διαπίστευσης. Για παράδειγμα όταν σε ένα σχετικό έντυπο γίνεται αυτή η αναφορά, ο λήπτης των αποτελεσμάτων (εξεταζόμενος) δεν θα είναι σε θέση να αντιληφθεί τον λεπτό αυτό διαχωρισμό και θα εκλάβει ότι όλες οι εξετάσεις δεν είναι διαπιστευμένες. Ούτε βεβαίως αντιλαμβάνεται τις ειδικές απαιτήσεις του κανονισμού όπως τον εφαρμόζει ο οργανισμός σας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της αξίας και αξιοπιστίας της διαπίστευσης εν τέλει. Για την ακρίβεια έχουμε λάβει αναφορές ότι σε αυτή την περίπτωση πολλά μέλη μας εξετάζουν να καταργήσουν την διαπίστευση εντελώς προκειμένου να αποφύγουν την οποιαδήποτε σχετική αναφορά.
Προτείνουμε συνεπώς, προκειμένου να είναι σαφές τόσο στον εξεταζόμενο όσο και να πληρούνται οι προϋποθέσεις του κανονισμού να αναγράφονται υποχρεωτικά οι Διαπιστευμένες εξετάσεις στην ιστοσελίδα του κάθε εργαστηρίου με ειδική και σαφή αναφορά όσων είναι εντός του πεδίου της διαπίστευσης καθώς και του τι σημαίνει η διαπίστευση. Το link αυτής της ιστοσελίδας θα αναγράφεται πάνω στην έκθεση αποτελεσμάτων έτσι ώστε να είναι προσβάσιμη πληροφορία σε όλους.
Θεωρούμε ότι αυτή η λύση είναι η μόνη ρεαλιστικά εφικτή καθώς δεν θα δημιουργεί το πρόβλημα της μείωσης της αξίας των διαπιστευμένων εξετάσεων και της αρνητικής εν τέλει εικόνας του εργαστηρίου από το κοινό (που δεν γνωρίζει φυσικά τις ιδιαιτερότητες της διαδικασίας διαπίστευσης).  
Παρακαλούμε για την δική σας παρέμβαση έτσι ώστε να προστατευτεί η αξιοπιστία όλων μας έναντι παρανοήσεων και παρερμηνειών. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

 

Με τιμή,

Ιωάννης Καραμηνάς                        Ιωάννης Μάκκας
          Πρόεδρος                              Γενικός Γραμματέας