19/02/2021 - Έγγραφο του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος για την αποστολή των δαπανών

Αθήνα, 19/02/2021

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Κοινοποιούμε έγγραφο του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος το οποίο δίνει επιπρόσθετες οδηγίες για την αποστολή των δικαιολογητικών για την αποζημίωση των Υγειονομικών Δαπανών.


Έγγραφο του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος