18/02/2021 - Αίτημα παράτασης για την ένταξη στις 120 δόσεις


Προς
Διοικήτρια Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κα Θ. Καρποδίνη
Γεν. Δ/ντη, κ. Γ. Αγγούρη
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,κ. Κ. Μπαρούς

Αθήνα, 18/02/2021
Αρ. Πρωτ. :74


Αίτημα παράτασης

Αξιότιμη Διοικήτρια του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
Θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι παρότι δόθηκε παράταση από την πλευρά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την αποδοχή ένταξης των οφειλομένων για rebate και claw back για τα έτη 2013-2019 στις 120 δόσεις μέχρι χθες 17/02/2021, για λόγους ανωτέρας βίας.Σε κάποιες περιπτώσεις παρόχων υγείας δεν ήταν εφικτή η έγκαιρη αντάποκρισή τους λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στη χώρα και όπου σε κάποιες περιπτώσεις προκάλεσαν πολύωρες διακοπές ρεύματος.
Όπως αντιλαμβάνεστε ήταν ανέφικτη η έγκαιρη αποδοχή της ένταξης τους στις δόσεις αυτές. Σας εφιστούμε την προσοχή στην κρισιμότητα του ζητήματος αυτού διότι εάν δεν δοθεί αυτή η παράταση που ζητάμε, είναι βέβαιο ότι αυτοί οι πάροχοι κινδυνεύουν από την οικονομική καταστροφή τους, αφού θα μείνουν απλήρωτοι για αρκετούς μήνες μέχρι την πλήρη εξόφληση του συνόλου της οφειλής που προκύπτει για τα rebate και claw back των προηγούμενων ετών.
Επιπλέον, ζητούμε να ληφθεί μέριμνα για τους παρόχους που έστω και καθυστερημένα έκαναν αποδεκτή την ένταξή τους στη ρύθμιση των 120 δόσεων και να δοθεί το ποσό που τους αναλογεί για την πληρωμή που αφορά τον 10ο/2020 έχοντας αφαιρεθεί το ποσό της 1ης δόσης από τη ρύθμιση αυτή.
Ευελπιστούμε να αντιλαμβάνεστε την κρισιμότητα των παραπάνω αιτημάτων μας, ώστε να μην βρεθεί κανένας πάροχος υγείας στο κατώφλι της οικονομικής καταστροφής.


Με τιμή,

         Πρόεδρος                              Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Καραμηνάς                        Ιωάννης Μάκκας