15/02/2021 - Υποβολή δαπανών Λιμενικού ταμείου και Ελληνικής Ακτοφυλακής

Αθήνα, 15/02/2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Κοινοποιούμε έγγραφο που λάβαμε σχετικά με τον νέο τρόπο υποβολής δαπανών για τους ασφαλισμένους του Λιμενικού ταμείου και της Ελληνικής Ακτοφυλακής.


Επιστολή από Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος και Ελληνικής Ακτοφυλακής