11/02/2021 - Παράταση της αποδοχής ένταξης στη ρύθμιση των 120 δόσεων για τα rebate-claw back 2013-2019

Αθήνα, 11/02/2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε πως έχει δοθεί παράταση της αποδοχής ένταξης στη ρύθμιση της οφειλής των καταλογισθέντων ποσών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για rebate και claw back των ετών 2013-2019 σε 120 δόσεις έως 17/02/2021, για όσους παρόχους υγείας δεν έχουν ήδη αποδεχθεί την ένταξη στην εν λόγω ρύθμιση.
 Η αποδοχή πραγματοποιείται στην πλατφόρμα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ¨ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ¨.