11/02/2021 - Υποβολή αίτησης στο ΕΡΓΑΝΗ για επιδότηση 400 ευρώ για τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες

Αθήνα, 11/02/2021

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ι.Σ.Α. σχετικά με την υποβολή αίτησης στην πλατφόρμα ¨ΕΡΓΑΝΗ¨ για την έκτακτη ενίσχυση των 400 ευρώ σε αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες.
Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι έως 15/02/2021.


Ι.Σ.Α.