04/02/2021 - ΦΕΚ 362/Β/01-02-2021 (Υ.Α. για αναγκαία χαρακτηριστικά rapid tests)

Αθήνα, 04/02/2021

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 362/Β’/01-02-2021 με το οποίο τροποποιείται η Υπουργική Απόφαση που εξειδικεύει τα αναγκαία χαρακτηριστικά που πρέπει να φέρουν τα rapid tests που χρησιμοποιούνται από τα διαγνωστικά κέντρα.


ΦΕΚ 362/Β’/01-02-2021