04/02/2021 - ΦΕΚ16/Α'/01-02-2021 (αλλαγές στις βεβαιώσεις λειτουργίας κοινών ιατρείων και άλλες διατάξεις)

Αθήνα, 04/02/2021

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 16/Α’/01-02-2021 με το οποίο πραγματοποιούνται αλλαγές στο θέμα της κοινής βεβαίωσης λειτουργίας ιατρών διαφορετικής ειδικότητας (άρθρο 38), παρατείνεται η σύμβαση με την εταιρεία αρχειοθέτησης και διαχείρισης του αρχείου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (άρθρο 4), ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τον Π.Ι.Σ. (άρθρο 17), τροποποιούνται διατάξεις που αφορούν τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά των rapid tests που χρησιμοποιούνται από τα διαγνωστικά κέντρα (άρθρο 47) και ορίζεται υπεύθυνος επεξεργασίας του Εθνικού Μητρώου Ασθενών για τον COVID-19 ο Ε.Ο.Δ.Υ. (άρθρο 52).


ΦΕΚ 16/Α/01-02-2021