04/02/2021 - Οδηγίες Ε.Ο.Δ.Υ. για την ηλεκτρονική δήλωση ασθενών με ηπατίτιδα

Αθήνα, 04/02/2021

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Κοινοποιούμε τις οδηγίες που εξέδωσε ο Ε.Ο.Δ.Υ. για την ηλεκτρονική δήλωση της ιογενούς ηπατίτιδας Β και C,οξείας και χρόνιας, στο Τμήμα Ηπατιτίδων του.


Οδηγίες για την ηλεκτρονική δήλωση της ιογενούς Ηπατίτιδας B και C
Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης εφαρμογής