01/02/2021 - Επικαιοροποίηση στοιχείων των ιατρών μελών του Ι.Σ.Α.

Αθήνα, 01/02/2021

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Κοινοποιούμε την ανακοίνωση του Ι.Σ.Α. με την οποία ζητείται η επικαιροποίηση των στοιχείων των ιατρών μελών του Συλλόγου.


Ανακοίνωση Ι.Σ.Α.