28/01/2021 - Έγγραφο προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την έρευνα που διενεργείται για τα test COVID 19

Προς:    
Επιτροπή Ανταγωνισμού
(υπ’ όψιν κας Μάντζου)
Κοινοποίηση:
Υπουργό Υγείας κ. Βασίλειο Κικίλια
    

Αθήνα, 28/01/2021
Αρ. Πρωτ. : 73


Αξιότιμη κα. Μάντζου,

 

Θέμα: Έρευνα για Τεστ Covid 19

Έχετε αποστείλει στα μέλη μας / διαγνωστικά εργαστήρια επιστολή με θέμα «Αυτεπάγγελτη έρευνα στις αγορές (α) του τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου Real Time, (β) του τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού με τη μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (Rapid Test) και (γ) του τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων έναντι του κορωνοϊού SARS-CoV-2»¨.
Όλα τα μέλη μας (αποδέκτες της επιστολής σας) είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν το έργο σας και να σας παράσχουν κάθε διευκρίνηση, Όμως δεδομένων των ειδικών εργασιακών συνθηκών της πανδημίας, του ειδικού ρόλου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην εξυπηρέτηση των ασθενών (ώστε να αποφεύγεται η μετάβασή τους σε νοσοκομεία) καθώς και του πλήθους των πληροφορικών που ζητάτε σας παρακαλούμε θερμά ώστε να δώσετε μια παράταση ενός μηνός στην προθεσμία αποστολής των στοιχείων. Εναλλακτικά εάν μπορούσατε να μειώσετε τον όγκο των ζητούμενων στοιχείων η αποστολή τους θα μπορούσε να γίνει συντομότερα.
Το αίτημα μας αυτό (εκ μέρους όλων των μελών μας) προκύπτει και από τον φόρτο που έχει δημιουργήσει στην διοικητική υποστήριξη το αίτημα του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας για την μαζική αποστολή στοιχείων εξετασθέντων Covid-19.
Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι τα διαγνωστικά εργαστήρια είναι κατά κόρον μικρές επιχειρήσεις χωρίς αναπτυγμένα λογιστήρια και υπαλληλικό προσωπικό ώστε να διαχειριστεί τον όγκο των στοιχείων που ζητάτε.
Παρακαλούμε για την δική σας παρέμβαση έτσι ώστε να προστατευτεί το έργο μας στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

 

Με τιμή,
         Πρόεδρος                            Γενικός Γραμματέας

Ιωάννης Καραμηνάς                        Ιωάννης Μάκκας