19/01/2021 - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον επικείμενο εμβολιασμό για το παραϊαττρικό και διοικητικό προσωπικό των φορέων Π.Φ.Υ.

Αθήνα,19/01/2021

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ι.Σ.Α. σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος του παραϊατρικού  προσωπικού των φορέων Π.Φ.Υ. για τον εμβολιασμό, καθώς και ανακοίνωση για το εάν οι ήδη νοσήσαντες μπορούν να εμβολιαστούν.

 

Δήλωση πρόθεσης εμβολιασμού εργαζομένων και στελεχών φορέα ΠΦΥ
Εμβολιασμός ήδη νοσησάντων από covid-19