18/01/2021 - Δελτίο Τύπου Π.Ι.Σ. και ανακοίνωση Ι.Σ.Α. για τους εμβολιασμούς

Αθήνα,18/01/2021

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Κοινοποιούμε Δελτίο Τύπου του Π.Ι.Σ. σχετικά με την ταλαιπωρία την οποία υφίστανται οι ιδιώτες ιατροί για το κλείσιμο ραντεβού για τον εμβολιασμό των ιδιωτών ιατρών.
Επίσης, κοινοποιούμε διευκρινίσεις του Ι.Σ.Α. σχετικά με τη διαδικασία εμβολιασμού των ιδιωτών ιατρών, μελών του Συλλόγου.

 

Δελτίο Τύπου Π.Ι.Σ.
Διευκρινίσεις Ι.Σ.Α.