14/01/2021 - Κοινοποίηση αιρθμού και ύψους δόσεων για rebate και claw back 2013-2019

Αθήνα,14/01/2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Από χθες έχει εμφανιστεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Ενημέρωση Συναλλασσόμενων) προσωπικό μήνυμα με το οποίο κοινοποιείται το ύψος της οφειλής που προκύπτει ως μη συμψηφισθέν ποσό για τα rebate και claw back των ετών 2013-2019, ο αριθμός των δόσεων και το ύψος της κάθε δόσης.
Για να δείτε το προσωπικό μήνυμα  συνδεθείτε με τους κωδικούς σας : https://eservices.eopyy.gov.gr/eHealthInbox/faces/login.xhtml