14/10/2020 - Ανακοίνωση Ι.Σ.Α. για προθεσμία δήλωσης ληξιπροθέσμων οφειλών (πλην ΟΠΑΔ, Οίκου Ναύτου και ΤΑΥΤΕΚΩ)

Αθήνα, 14/10/2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Κοινοποιούμε την ανακοίνωση του Ι.Σ.Α. σχετικά με τη λήξη της προθεσμίας (17/10/2020) υποβολής αιτήσεων στον e-ΕΦΚΑ για την υποβολή των ληξιπροθέσμων οφειλών των παρόχων υγείας.


Ανακοίνωση Ι.Σ.Α.
Πλατφόρμα e-ΕΦΚΑ