13/10/2020 - Ανακοίνωση Ι.Σ.Α. για την ενίσχυση των ιατρών και ιατρικών εταιρειών

Αθήνα, 13/10/2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Κοινοποιούμε την ανακοίνωση του Ι.Σ.Α. σχετικά με την ένταξη των ιατρών και των ιατρικών εταιρειών στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19.


Ανακοίνωση Ι.Σ.Α.