09/10/2020 - Συνάντηση του Προέδρου του Ι.Σ.Α. και του Συντονιστικού Οργάνου με τον Υπουργό Υγείας

Αθήνα, 09/10/2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Κοινοποιούμε την ανακοίνωση του Ι.Σ.Α. σχετικά με τη συνάντηση του Συντονιστικού Οργάνου με τον Υπ. Υγείας, κ. Βασ. Κικίλια για το δυσβάστακτο μέτρο του claw back.

Ανακοίνωση Ι.Σ.Α.