10/08/2020 - Σύσταση του Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις

  Αθήνα, 10/08/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 149/Α’/01-08-2020 με το οποίο ορίζεται η ίδρυση του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες  διατάξεις αρμοδιότητας του Υπ. Υγείας και άλλες διατάξεις (Άρθρα 1-16,23,24, 30,31,34 και 39).


  ΦΕΚ 149/Α’/01-08-2020

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook