08/07/2020 - Τήρηση αποστάσεων και χρήση μασκών στα διαγνωστικά κέντρα

Αθήνα, 08/07/2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 2767/Β’/07-07-2020, το οποίο αντικαθιστά το ΦΕΚ 2601/Β’/2020 από 07/07/2020 έως 12/07/2020 και αφορά την τήρηση των αποστάσεων και της χρήσης μασκών εντός των διαγνωστικών κέντρων (δεν αλλάζει κάτι) .

 

ΦΕΚ 2767/Β’/07-07-2020