07/07/2020 - Απεικονιστικά μηχανήματα και μηχανήματα πυρηνικής σε χώρους μη κύριας χρήσης

Αθήνα, 07/07/2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 116/Α’/17-06-2020, όπου στο άρθρο 6 (σελ. 2413) αναφέρεται ότι τα εργαστήρια, όπως περιγράφονται στο ΦΕΚ, επιτρέπεται  να στεγάζουν τα εργαστήρια των Β΄ και Γ΄ Τμημάτων του Δεύτερου Μέρους του Παραρτήματος Α΄, σε χώρους κτιρίων που δεν είναι χαρακτηρισμένοι ως χώροι κύριας χρήσης, σύμφωνα και με τις προϋποθέσεις που θέτει το ίδιο άρθρο.

 

ΦΕΚ 116/Α’/17-06-2020