07/07/2020 - Ανακοίνωση Ι.Σ.Α. για επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αθήνα, 07/07/2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Κοινοποιούμε την ανακοίνωση του Ι.Σ.Α. σχετικά με έγγραφο που απέστειλε ο Σύλλογος για την αποστολή του φυσικού αρχείου των δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μηνός Ιουνίου 2020 και την εξέλιξη του claw back.


Ανακοίνωση Ι.Σ.Α.