02/07/2020 - Παράταση της τηλεργασίας μέχρι τις 31/07/2020

Αθήνα, 02/07/2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 2684/Β’/01-07-2020 με το οποίο παρατείνεται η δυνατότητα της τηλεργασίας μέχρι και τις 31/07/2020.


ΦΕΚ 2684/Β’/01-07-2020