16/06/2020 - Καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες

Αθήνα, 16/06/2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 2225/Β’/11-06-2020 με το οποίο καθορίζεται η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος επιλογής της καταβολής μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών Μαΐου 2020 από αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες.

 

ΦΕΚ 2225/Β’/11-06-2020