05/06/2020 - Τήρηση αποστάσεων και χρήση μασκών στα διαγνωστικά κέντρα

05/06/2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 2168/Β’/04-06-2020 με το οποίο διατηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις και η υποχρεωτική χρήση μασκών εντός των διαγνωστικών κέντρων μέχρι τις 14/06/2020.


ΦΕΚ 2168/Β’/04-06-2020

('Αρθρα 19,21-26)