01/06/2020 - Τήρηση αποστάσεων και υποχρεωτική χρήση μασκών εντός των διαγνωστικών κέντρων

01/06/2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 2087/Β’/31-05-2020 με το οποίο διατηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις και η υποχρεωτική χρήση μασκών εντός των διαγνωστικών κέντρων μέχρι τις 07/06/2020.


ΦΕΚ 2087/Β’/31-05-2020
(Άρθρα 15,17-22)