26/03/2020 - ΦΕΚ 68/Α'/20-03-2020 (Παράταση της λήξης των παραπεμπτικών και πως θα γίνει η πληρωμή από τον ΕΟΠΥΥ τους επόμενους μήνες)

Αθήνα,26/03/2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 68/Α’/20-03-2020 με το οποίο λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.
Δείτε τα άρθρα 1,2,3,6,8,9,10,11,13, 14, 17,20,36, 44,49-53, 56,57,59.
Με το ΦΕΚ αυτό παρατείνονται οι προθεσμίες εκτέλεσης των παραπεμπτικών που λήγουν από τις 20/03/2020 και μετά, ενώ δίνονται διευκρινίσεις για τον τρόπο πληρωμής από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. το επόμενο διάστημα.


ΦΕΚ 68/Α’/20-03-2020