24/03/2020 - Αποζημίωση διαγνωστικών κέντρων για την ανίχνευση του COVID-19

Αθήνα,24/03/2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 848/Β’/ 13-03-2020 με το οποίο ορίζεται η αποζημίωση των ιδιωτικών εργαστηρίων για τον κλινικό και εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο για την ανίχνευση του κωροναϊού  σε πιστοποιημένα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα.


(Άρθρα 2 και 5)
ΦΕΚ 848/Β’/ 13-03-2020