13/03/2020 - Ανακοίνωση ΕΔΟΕΑΠ για την νέα προσωρινή διαδικασία αποστολής των παραστατικών πληρωμής

  Αθήνα,13/03/2020

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


  Μας ενημέρωσαν από τον ΕΔΟΕΑΠ πως εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που βιώνει η χώρα μας και στην προσπάθεια του εν λόγω Οργανισμού να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του, από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 και για διάστημα 2 μηνών, όλοι οι συμβεβλημένοι με τον ΕΔΟΕΑΠ πάροχοι υγείας θα πρέπει να στέλνουν τα τιμολόγιά τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση typ@edoeap.gr και εν συνεχεία ταχυδρομικά όλα τα πρωτότυπα παραστατικά πληρωμής που απαιτούνται σύμφωνα με τη σύμβασή τους.
  Με την παραλαβή του ηλεκτρονικού τιμολογίου, ο ΕΔΟΕΑΠ θα φροντίζει για την άμεση εξόφληση του 80% της αξίας του, ενώ με την ταχυδρομική παραλαβή των παραστατικών και την εκκαθάρισή τους σε δεύτερο χρόνο, θα εξοφλείται και το υπόλοιπο ποσό του τιμολογίου.
  Πρωτόκολλο θα δίνεται με την παραλαβή των πρωτότυπων παραστατικών, το οποίο μπορεί να αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση που θα δηλώσει κάθε πάροχος μαζί με την αποστολή των παραστατικών.
  Ο ΕΔΟΕΑΠ μας ενημέρωσε πως έλαβε αυτά τα έκτακτα μέτρα θέλοντας να διασφαλίσει τη δημόσια υγεία, τη συνεχή τη λειτουργία του και την εξυπηρέτηση τόσο των ασφαλισμένων του, όσο και των συνεργατών του.

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook