26/08/2019 - Παράταση στην υποβολή μηνός Ιουλίου 2019

Αθήνα, 26/08/2019

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

   Κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με τη δοθείσα παράταση στην υποβολή μηνός Ιουλίου 2019.
Ανακοίνωση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

            Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
      Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
      Ιατρός Ακτινολόγος                                                    Βιοχημικός