06/08/2019 - Οδηγίες για την εξέταση PET-CT

Αθήνα, 06/08/2019

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


   Κοινοποιούμε την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων για την παροχή Διαγνωστικού Ραδιοφαρμάκου F-18/FDG για τη διενέργεια της διαγνωστικής εξέτασης  PET-CT, καθώς και τις οδηγίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους συμβεβλημένους παρόχους υγείας για την υποβολή των δαπανών που αφορούν την εκτέλεση αυτών των εξετάσεων.


Ραδιοφάρμακο F-18/FDG

            Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
      Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
      Ιατρός Ακτινολόγος                                                    Βιοχημικός