06/08/2019 - Ανακοίνωση Συντονιστικού για τις 120 δόσεις

Αθήνα, 06/08/2019

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


   Κοινοποιούμε την ανακοίνωση που εξέδωσε το Συντονιστικό Όργανο Εργαστηριακής και Κλινικοεργαστηριακής ιατρικής σχετικά με τη νομοθετική ρύθμιση που προωθείται για την ένταξη των οφειλομένων από claw back των ετών 2013-2018 στη ρύθμιση των 120 δόσεων.

Ανακοίνωση Συντονιστικού
Σχέδιο Νόμου για τις 120 δόσεις (Άρθρα 80 κ’ 81)
            Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
      Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
      Ιατρός Ακτινολόγος                                                    Βιοχημικός