24/07/2019 - Κοινοποίηση claw back Β' Εξαμήνου 2018

Αθήνα, 24/07/2019

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

   Σας ενημερώνουμε πως από χθες έχει εμφανιστεί στο «  www.eopyy.gov.gr ->Εφαρμογές ->Ενημέρωση Συναλλασσομένων » μήνυμα που αφορά το ποσό του claw back για το Β' εξάμηνο του 2018, προς ενημέρωση σας.

            Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
      Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
      Ιατρός Ακτινολόγος                                                    Βιοχημικός