18/07/2019 - Ανακοίνωση για την κοινοποίηση του claw back

Αθήνα, 18/07/2019

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

   Μετά από επικοινωνία που είχαμε με τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μας ενημέρωσε ότι οι Οικονομικές υπηρεσίες του Οργανισμού ετοιμάζουν την έκδοση των σημειωμάτων του claw back Β’ εξαμήνου 2018 και θα τις κοινοποιήσουν στις ιδιωτικές μονάδες εργαστηριακής και κλινικοεργαστηριακής ιατρικής τις πρώτες hμέρες της προσεχούς εβδομάδας.
   Ως εκ τούτου, τα λογιστήρια των παρόχων θα έχουν τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν στις φορολογικές τους δηλώσεις την αυτόματη  περικοπή υπέρβασης της δαπάνης (claw back) ολόκληρου του έτους 2018.

 

            Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
      Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
      Ιατρός Ακτινολόγος                                                    Βιοχημικός