27/06/2019 - Σε εφαρμογή το plafond ανά μηχάνημα

Αθήνα, 27/06/2019

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

   Σας κοινοποιούμε το Ενημερωτικό Σημείωμα που εξέδωσε ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με την απόφαση 553 του ΔΣ του Οργανισμού, η οποία τίθεται σε εφαρμογή  από 01/07/2019 και αφορά την νέα κατηγοριοποίηση των συστημάτων Μαγνητικής και Αξονικής τομογραφίας καθώς και των Μαστογράφων.
   Στην απόφαση αυτή εκτός από την επιβολή μέγιστου μηνιαίου αριθμού εξετάσεων για κάθε σύστημα/μηχάνημα (plafond), αναδιαμορφώνει και την τιμή αποζημίωσης των διαγνωστικών εξετάσεων από τα μηχανήματα αυτά, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν.


Απόφαση 553
            Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
      Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
      Ιατρός Ακτινολόγος                                                    Βιοχημικός