07/06/2019 - Αφίσες για την κινητοποίηση

Αθήνα, 07/06/2019

 Ενημέρωση


   Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να αναρτήσετε στις εξώθυρες των μονάδων σας, τις δύο αφίσες που έχει εγκρίνει η Συντονιστική Επιτροπή εργαστηριακής και κλινικοεργαστηριακής ιατρικής για την ενημέρωση των πολιτών.

 

Αφίσα 1
Αφίσα 2

            Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
      Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
      Ιατρός Ακτινολόγος                                                    Βιοχημικός