03/06/2019 - Ανακοίνωση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αθήνα, 03/06/2019

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
   


  Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά εγγραφή των εργαστηριακών γιατρών στην εφαρμογή Γνωματεύσεων Παροχών του Ε.Κ.Π.Υ., προς ενημέρωσή σας.


Ανακοίνωση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
            Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
      Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
      Ιατρός Ακτινολόγος                                                    Βιοχημικός